Uncategorised

मध्य रेल्वे तर्फे विठ्ठल भक्तांना ‘जय हरी विठ्ठल’ आषाढी साठी वारी विशेष गाड्या सोडणार

विदर्भ आणि खान्देश मधील वारकऱ्यांसाठी चार गाड्या आणि त्यांचे प्रत्येक दोन फेरे आशा 16 गाड्या वारी विशेष म्हणून चालणार आहेत. या गाड्या नागपुर, नवी अमरावती आणि खामगांव येथून पंढरपुर आणि परत अशा चालणार आहेत. त्यांचे वेळा पत्रक आणि डब्यांची संरचना खालील प्रमाणे आहे.

1) 01115/16 नागपुर मिरज नागपुर विशेष

01115 नागपुर मिरज विशेष दिनांक 6 आणि 9 जुलै ला नागपुर हुन सकाळी 8:50 ला सूटेल आणि पुढल्या दिवशी म्हणजे दिनांक 7 आणि 10 जुलै ला सकाळी 11:55 ला मिरजे ला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात 01116 मिरज नागपुर विशेष दिनांक 7 आणि 10 जुलै ला दुपारी 12:55 ला मिरजे हुन निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थात दिनांक 8 आणि 11 जुलै ला नागपुरला दुपारी 12:25 पोहोचेल. सर्वसाधारण मेल/एक्सप्रेस चे सर्व थाम्बे ह्या गाड्या घेतील. डबे :- 8 द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 6 द्वितीय श्रेणी सिटिंग / चेयर कार, 2 वातानुकूलित थ्री टियर आणि 2 एसएलआर एकूण 18

2) 01117/18 नागपुर पंढरपुर नागपुर विशेष

01117 नागपुर पंढरपुर विशेष दिनांक 7 आणि 10 जुलै ला नागपुर हुन सकाळी 8:50 ला सूटेल आणि पुढल्या दिवशी म्हणजे दिनांक 8 आणि 11 जुलै ला सकाळी 8:00 ला पंढरपुरला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात 01118 पंढरपुर नागपुर विशेष दिनांक 8 आणि 11 जुलै ला संध्याकाळी 17:00 ला पंढरपुरहुन निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थात दिनांक 9 आणि 12 जुलै ला नागपुर ला दुपारी 12:25 ला पोहोचेल. सर्वसाधारण मेल/एक्सप्रेस चे सर्व थाम्बे ह्या गाड्या घेतील. डबे :- 8 द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 6 द्वितीय श्रेणी सिटिंग / चेयर कार, 2 वातानुकूलित थ्री टियर आणि 2 एसएलआर एकूण 18

3) 01119/20 नवी अमरावती पंढरपुर नवी अमरावती विशेष

01119 नवी अमरावती पंढरपुर विशेष दिनांक 6 आणि 9 जुलै ला नवी अमरावतीहुन दुपारी 14:40 ला सूटेल आणि पुढल्या दिवशी म्हणजे दिनांक 7 आणि 10 जुलै ला सकाळी 9:10 ला पंढरपुरला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात 01120 पंढरपुर नवी अमरावती विशेष दिनांक 7 आणि 10 जुलै ला संध्याकाळी 19:10 ला पंढरपुरहुन निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थात दिनांक 8 आणि 11 जुलै ला नवी अमरावतीला दुपारी 12:40 ला पोहोचेल. सर्वसाधारण मेल/एक्सप्रेस चे सर्व थाम्बे ह्या गाड्या घेतील. डबे :- 8 द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 4 द्वितीय श्रेणी सिटिंग / चेयर कार, 4 वातानुकूलित थ्री टियर आणि 2 एसएलआर एकूण 18

4) 01121/22 खामगांव पंढरपुर खामगांव विशेष

01121 खामगांव पंढरपुर विशेष दिनांक 7 आणि 10 जुलैला खामगांव हुन सकाळी 11:30 ला सूटेल आणि पुढल्या दिवशी म्हणजे दिनांक 8 आणि 11 जुलै ला पहाटे 3:30 ला पंढरपुरला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात 01122 पंढरपुर खामगांव विशेष दिनांक 8 आणि 11 जुलै ला सकाळी 5:00 ला पंढरपुरहुन निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थात दिनांक 9 आणि 12 जुलै ला खामगांव ला संध्याकाळी 19:30 ला पोहोचेल. सर्वसाधारण मेल/एक्सप्रेस चे सर्व थाम्बे ह्या गाड्या घेतील. डबे :- 8 द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 6 द्वितीय श्रेणी सिटिंग / चेयर कार, 2 वातानुकूलित थ्री टियर आणि 2 एसएलआर एकूण 18

सर्व विठ्ठल भक्तांनी रेल्वेच्या ह्या वारी विशेष गाड्यांचा लाभ करून घ्यावा। जय हरी!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s