Uncategorised

आत्ता सोलापुरी दणका! दौंड जवळ म रे चा 17 दिवस रेल ब्लॉक ; 25 गाड्या रदद्, 5 आंशिक रदद्, 8 गाड्या मार्ग परिवर्तन करतील

मध्य रेलवे चे हे परिपत्रक पहा आणि त्याप्रमाणे आपल्या रेलवे प्रवासाचे नियोजन करून घ्या.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s